Kada je pravo vreme da počnete da razgovarate sa svojim detetom?

Prvih 1000 dana života predstavlja kritičan period za razvoj mozga. Rana iskustva koja se prenose govorom i uzajamnim interakcijama između roditelja i deteta podstiču razvoj veza među nervnim ćelijama brzinom od 1 milion u sekundi. Ovakva brzina rasta mozga povezana je sa formiranjem veština kao što su govor, opismenjavanje, matematika, snalaženje u prostoru i razvoj samokontrole. Što više „podataka“ dobije dečji mozak, čvršće će biti veze među nervnim ćelijama koje čine temelj za učenje i sticanje novih znanja u budućnosti.

Vrlo je važan uzajamni razgovor dece sa roditeljima tokom celog dana da bi deca razumela i razvila govor. Mnogi roditelji misle da nije bitno iz kog izvora dete čuje puno reči, ali ono ne može da razgovara sa televizorom, tabletom i telefonom – takva interakcija je jednosmerna.

Rani razgovor sa detetom će ga naučiti da govori, ali uticaj se proteže i u budućnosti. Najnovijom  studijom su izbrojane reči koje mala deca čuju tokom dana u kući, kao i broj razgovora koje su njihovi roditelji svakodnevno vodili sa njima.

Uporedili su jezičke veštine te iste dece 10 godina kasnije i zaključili da su deca koja su čula više reči od roditelja i imala više razgovora sa njima imala bolje jezičke veštine 10 godina kasnije i da razgovori sa roditeljima imaju veći uticaj nego ukupan broj reči koje je dete čulo od roditelja.

Ovi rezultati nam pokazuju da deca uče da govore tokom svakodnevnih interakcija sa svojim roditeljima u kojima oni razgovaraju o stvarima koje se trenutno dešavaju, a ne prostim ponavljanjem reči bez veze i smisla. Postoje porodice sa velikom razmenom reči: preko 500 reči/sat su upućene detetu, ali svađe i prigovaranje detetu se ne računaju!

Nikada nije suviše rano za razgovore sa detetom

Ukoliko vaše dete nije progovorilo, možda mislite da je prerano da sa njim razgovarate. Nije! Čak i male bebe razgovaraju sa svojim roditeljima – one ispuštaju zvuke kada pogledaju u majku i čekaju odgovor, majka im nešto odgovori, potom se beba nasmeje, a majka kaže još nešto. Komunicirajući međusobno, majka i dete razgovaraju, mada beba još ne koristi reči.

Dete sa vama može da razgovara na razne načine:

 • Gledajući u vas
 • Pružajući ruku ka nečemu/nekome
 • Ispuštanjem raznih zvukova
 • Privlačenjem vaše pažnje pokretom ili postupkom
 • Koristeći reči

Kada dete radi bilo šta od gore pobrojanog, nastavite razgovor time što ćete mu odgovoriti. Recite nešto u skladu sa trenutnom situacijom. Pokušajte da pogodite šta je dete htelo da vam kaže i to „prevedite u reči“.

Photo: Hanen centre

Primer: Dečak voli da krije igračke koje mama treba da nađe. On započinje razgovor sakrivajući igračku iza leđa. Mama održava razgovor time što ga pita „Gde je patka?“.

U ovom primeru dete ne govori, ali roditelj nastavlja razgovor time što postavlja pitanje u skladu sa trenutnim događajem, onda napravi pauzu čekajući odgovor deteta i interakcija roditelj-dete se ponovi nekoliko puta dok pažnja deteta ne ode na drugu stranu.

Cilj ovakvih razgovora je da dete čuje reči za predmete i događaje koji trenutno zaokupljaju njegovu pažnju. Dete će takođe naučiti da su poruke koje šalje važne njegovim roditeljima kad oni odgovaraju na njih sa velikim interesovanjem. To će decu podstaći da više razgovaraju.

I roditelj može da inicira razgovor:

 • Primećivanjem i komentarisanjem onoga što dete gleda ili radi
 • Imitiranjem onoga što dete radi; odgovoriti mu ili učiniti isti pokret
 • Pevanjem dečjih pesmica
 • Igrom skrivanja (sakrije se lice, potom se otkrije i kaže: BUU!)

Dakle, važno je svakodnevno pronalaženje mogućnosti za razgovor: za razgovor je potrebno dvoje!

 

Izvor:

 1. LoRe D, Suskind D. et al. Talk, Read, Sing: Early Language Exposure As an Overlooked Social Determinant of Health, Pediatrics 2018, 142(3); DOI:1542/peds.2018-2007
 2. Glikerson J.et al. Language Expiriance in the Second Year of Life and Language Outcomes in Late Childhood, Pediatrics 2018, 142(4): DOI:1542/peds.2017-4276
 3. Romeo R.R. et al. Beyond the 30-Million-Word Gap: Children Conversation Exposure Is Associated with Learning-Related Brain Function, Psych Science, 29(5):700-710
 4. Lowery L. It’s Never Too Early to Have Conversation with Your Child, Hanen Early Language Program, 2018.

Specijalistička pedijatrijska ordinacija „Doktorka Tanja“

U specijalističkoj pedijatrijskoj ordinaciji „Doktorka Tanja“ moguće je dobiti dijagnozu i adekvatno lečenje bolesne dece i adolescenata, obaviti sistematske preglede, kao i preglede kod naših kolsultanata-subspecijalista sa Instituta za majku i dete „Dr Vukan Čupić“.
Posebno smo ponosni na naše Radionice (zdravstveno-vaspitni rad u malim grupama).

Ordinacija

Kursulina 39/1,
32300 Gornji Milanovac, Srbija
E-mail: info@drtanja.rs; doktorka.tanja.gm@gmail.com
(+381) 065 848 0759; 032 710 510

Ponedeljak - Četvrtak 10:00-18:00
Petak 10:00-16:00
Subota 10:00-12:00
Van radnog vremena i praznikom po pozivu