Veštine potrebne za posao u narednih 10 godina

Vrlo često čujem u svojoj okolini dileme roditelja na koji način spremiti dete za novo i drugačije vreme koje se toliko razlikuje od njihovog detinjstva i mladosti. Njihovi roditelji su ih učili veštinama koje su sami posedovali, tako da roditelji današnjih tinejdžera, ukoliko bi ponavljali iste obrasce vaspitanja, verovatno ne bi puno postigli. Svet se brzo menja, a u digitalnom svetu nije samo dovoljna digitalna pismenost. Više nego ikada su potrebne visoko razvijene različite veštine da bi se u njemu opstalo i bilo spremno na različite promene, pa moraju da se menjaju i roditelji, učeći ih novim veštinama, kao i škola.

Veština koju bi svako trebalo da poseduje je radoznalost, bez koje nema ni kontinuiranog učenja. Bez obzira koliko imate godina ili kojim poslom se bavite, kontinuirano učenje je ključno za očuvanje radnog mesta u budućnosti. Radoznalost i učenje će vam omogućiti da budete fleksibilni i prihvatite promene, kao i da poboljšate svoje profesionalne veštine da bi išli u korak sa krupnim promenama današnjice.

Bilo da radite od kuće, puno radno vreme u firmi ili vodite sopstvenu firmu, sposobnost efikasnog upravljanje vremenom je osnova za dobru produktivnost na poslu. Upravljanje vremenom ne znači da radite napornije, već pametnije. Delove dana kada ste najproduktivniji treba koristiti za završavanje najzahtevnijih obaveza, da ne bi ostajali duže na poslu. Razvijanje veština efikasnog upravljanja vremenom je dobro i za očuvanje mentalnog zdravlja i stvaranje balansa između posla i privatnog života.

Emocionalna inteligencija je sposobnost izražavnja i kontrole emocija i utiče kako na sopstveno ponašanje, tako i na odnose sa drugim ljudima. Empatija ili sposobnost da se nađemo „u tuđim cipelama“ i vidimo stvari iz perspektive drugog je ključna komponenta emocionalne inteligencije.

Veštine dobre interpersonalne komunikacije omogućavaju lakše dostizanje “win-win” pozicije: vrednuje se mišljenje drugih i nalaze dodirne tačke, bolje se rešavaju problemi (jača je motivacija da se istraje u nalaženju kompromisa), manje je stresa i napetosti, bolji su međuljudski odnosi, završava se više poslova u radnom okruženju, vrednuje se značaj timskog rada u pronalaženju rešenja.

Veštine upravljanje ljudima, koordinacija i saradnja  sa drugima više nije samo rezervisana za one na vodećim pozicijama. Fluidne organizacione strukture, rad na projektima, u timovima ili  u odeljenjima zahtevaju da svaki zaposleni poseduje te veštine. Dobar vođa će izvući najbolje iz svakog čoveka i omogućiti mu da napeduje i dalje.

Dobre veštine rešavanja problema i donošenja odluka dovode do jačanja uverenja o sopstvenoj sposobnosti rešavanja  problema. Takve osobe imaju razvijene sposobnosti da se tačno identifikuju problemi onda kada se jave, snažna uverenja da mogu rešiti problem i sklonije su da koriste adaptivne veštine rešavanja problema koristeći i svoju kreativnost.

Ovo je vreme lažnih vesti i preplavljenosti informacijama, pa su veštine dobijanja, analize i korišćenja validnih informacija iz mnoštva podataka i kritičko razmišljanje na listi najvažnijih za postizanje uspeha u poslu.

Izvor:

  1. Marr B. The Top 10 Most-In-Demand Skills for the Next 10 Years. 8/22/2022. www.forbes.com

Photo: www.pixabay.com

Kategorije

Zakažite pregled

Popunite formular za zakazivanje ili nas kontaktirajte putem telefona

Radionice

Ishrana u prvoj godini

Nega i ishrana novorođenčeta

Rani razvoj deteta (u pripremi)

Poslednji tekstovi

Specijalistička pedijatrijska ordinacija „Doktorka Tanja“

U specijalističkoj pedijatrijskoj ordinaciji „Doktorka Tanja“ moguće je dobiti dijagnozu i adekvatno lečenje bolesne dece i adolescenata, obaviti sistematske preglede, kao i preglede kod naših kolsultanata-subspecijalista sa Instituta za majku i dete „Dr Vukan Čupić“.
Posebno smo ponosni na naše Radionice (zdravstveno-vaspitni rad u malim grupama).

Ordinacija

Kursulina 39/1,
32300 Gornji Milanovac, Srbija
E-mail: info@drtanja.rs; doktorka.tanja.gm@gmail.com
(+381) 065 848 0759; 032 710 510

Ponedeljak - Petak 10:00-16:00
Van radnog vremena i praznikom po pozivu