Razvojno savetovalište

Razvojno savetovalište

Akcenat je na primarnoj prevenciji - otkrivanju i praćenju dece i omladine pod rizikom, rano dijagnostikovanje i stimulativni tretman dece koja ispoljavaju smetnje u razvoju, savetovanju dece, adolescenata i njihovih roditelja u vezi sa poremećajima ponašanja, neurotičnim reagovanjima, poremećajima navika, neuspesima u učenju i adolescentnim krizama, kao i ranom otkrivanju mentalnih poremećaja dece i omladine. U Razvojnog savetovališta se mogu uključiti defektolozi (logoped, oligofrenolog), pedagog, psiholog, dečji psihijatar.

Add Your Heading Text Here

Specijalistička pedijatrijska ordinacija „Doktorka Tanja“

U specijalističkoj pedijatrijskoj ordinaciji „Doktorka Tanja“ moguće je dobiti dijagnozu i adekvatno lečenje bolesne dece i adolescenata, obaviti sistematske preglede, kao i preglede kod naših kolsultanata-subspecijalista sa Instituta za majku i dete „Dr Vukan Čupić“.
Posebno smo ponosni na naše Radionice (zdravstveno-vaspitni rad u malim grupama).

Ordinacija

Kursulina 39/1,
32300 Gornji Milanovac, Srbija
E-mail: info@drtanja.rs; doktorka.tanja.gm@gmail.com
(+381) 065 848 0759; 032 710 510

Ponedeljak - Petak 10:00-16:00
Van radnog vremena i praznikom po pozivu