Osnivač

Dr Tatjana Milošević

specijalista pedijatrije sa višegodišnjim iskustvom

 

U toku studiranja slušala je pedijatriju i polagala ispit u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ u Beogradu, gde je i je započela profesionalnu karijeru. Takođe, u toku specijalističkog staža  provela je još dve godine u Institutu, tako da se može nazvati pravim „institutskim đakom“, što je poznat termin u pedijatrijskim krugovima ne samo Srbije, već i bivše Jugoslavije.

OBRAZOVANJE

 • 2000. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2008. Specijalistički ispit iz pedijatrije

PROFESIONALNO ISKUSTVO

 • 2000.-2001. Obavezan lekarski staž u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Beograd
 • 2001.-2008. lekar u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti Zdravstvenog centra Gornji Milanovac
 • 2008.-2018. specijalista pedijatrije u Opštoj bolnici Gornji Milanovac, u Službi za pedijatriju i u Porodilištu
 • 2013.-2018. Rukovodilac stručnog tima za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u Opštoj bolnici Gornji Milanovac
 • Od 2016.-2018. godine član Stručnog tima za prevenciju nasilja u porodici opštine Gornji Milanovac

EDUKACIJE

 • 2001. Urgentna stanja u pedijatriji, UNICEF, Kikinda
 • 2002. Primarna zdravstvena zaštita majke i deteta, UNICEF, Kikinda
 • 2009. Škola za primenu transfontanelarne neurosonogrsfije (UZ pregleda mozga), Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac
 • 2017. CHOP Seminar in Pediatric Allergy and Immunology, Salzburg, Austria
 • 2017.-2018. Mentalna higijena razvojnog doba, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • 2018.-2019. Uvodni kurs iz psihodinamskog razumevanja dečjeg razvoja
 • 2019. CHOP Seminar in Adolescent Medicine, Salzburg, Austria

PROJEKTI

 • 2002.-2003. Glavni koordinator za Gornji Milanovac u projektu Ministarstva zdravlja Srbije „Racionalna upotreba lekova u bolicama Srbije“
 • 2002. Učestvovala u kreiranju baze podataka i informacionog sistema za Dečje odeljenje Zdravstvenog centra Gornji Milanovac

ČLANSTVO U UDRUŽENJIMA

 • Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Gornji Milanovac
  •  2008-2011., 2015-2017. Sekretar podružnice
  •  2011-2015. Podpredsednik podružnice
  •  Od 2017. Predsednik podružnice
 • Srpsko lekarsko društvo – Pedijatrijska sekcija
 • Udruženje pedijatara Srbije

AKREDITOVANA I ODRŽANA PREDAVANJA

1. Urtikarija i angioedem- dijagnoza i terapija (A-1-2209/17)

2. Anafilaksa – Lečenje i prevencija (A-1-2208/17)

3. Alergija na hranu (A-1-2724/17)

STRANI JEZIK

Engleski jezik – govori tečno, piše

Dr Tatjana Milošević

specijalista pedijatrije

Specijalistička pedijatrijska ordinacija „Doktorka Tanja“

U specijalističkoj pedijatrijskoj ordinaciji „Doktorka Tanja“ moguće je dobiti dijagnozu i adekvatno lečenje bolesne dece i adolescenata, obaviti sistematske preglede, kao i preglede kod naših kolsultanata-subspecijalista sa Instituta za majku i dete „Dr Vukan Čupić“.
Posebno smo ponosni na naše Radionice (zdravstveno-vaspitni rad u malim grupama).

Ordinacija

Kursulina 39/1,
32300 Gornji Milanovac, Srbija
E-mail: info@drtanja.rs; doktorka.tanja.gm@gmail.com
(+381) 065 848 0759; 032 710 510

Ponedeljak - Petak 10:00-16:00
Van radnog vremena i praznikom po pozivu