Vrste pregleda

  • Pregledi zdrave i bolesne novorođene dece i odojčadi
  • Pregledi bolesne dece i adolescenata
  • Pregledi dece pred polazak u vrtić, rekreativnu nastavu i ekskurziju
  • Sistematski pregledi u prvoj godini života:

mesec dana
2 meseca
3,5 meseca
5 meseci
6 meseci
9 meseci

  • Sistematski pregledi predškolske dece:

2. godina (12-15 meseci, 18-24 meseci)
4. godina
6.-7. godina

  • Kontrolni pregledi u 3. i 5. godini prema indikacijama
  • Sistematski pregledi školske dece i adolescenata

10. godina
12. godina
14. godina
16. godina
18. godina
15-18 godina za adolescente koji ne nastavljaju školovanje

  • Kontrolni pregledi prema indikacijama
  • Zdravstveno-vaspitini rad u malim grupama – radionice
  • Pregledi konsultanata-subspecijalista

Zakažite pregled

Popunite formular za zakazivanje ili nas kontaktirajte putem telefona

Zakažite pregled

Zakazivanje pregleda

Radionice

Ishrana u prvoj godini

Nega i ishrana novorođenčeta

Rani razvoj deteta (u pripremi)

Zakažite radionicu

Zakazivanje radionice

Poslednji tekstovi