Vrste pregleda

  • Pregledi zdrave i bolesne novorođene dece i odojčadi
  • Pregledi bolesne dece i adolescenata
  • Pregledi dece pred polazak u vrtić, rekreativnu nastavu i ekskurziju
  • Sistematski pregledi u prvoj godini života:

mesec dana
2 meseca
3,5 meseca
5 meseci
6 meseci
9 meseci

  • Sistematski pregledi predškolske dece:

2. godina (12-15 meseci, 18-24 meseci)
4. godina
6.-7. godina

  • Kontrolni pregledi u 3. i 5. godini prema indikacijama
  • Sistematski pregledi školske dece i adolescenata

10. godina
12. godina
14. godina
16. godina
18. godina
15-18 godina za adolescente koji ne nastavljaju školovanje

  • Kontrolni pregledi prema indikacijama
  • Zdravstveno-vaspitini rad u malim grupama – radionice
  • Pregledi konsultanata-subspecijalista

Specijalistička pedijatrijska ordinacija „Doktorka Tanja“

U specijalističkoj pedijatrijskoj ordinaciji „Doktorka Tanja“ moguće je dobiti dijagnozu i adekvatno lečenje bolesne dece i adolescenata, obaviti sistematske preglede, kao i preglede kod naših kolsultanata-subspecijalista sa Instituta za majku i dete „Dr Vukan Čupić“.
Posebno smo ponosni na naše Radionice (zdravstveno-vaspitni rad u malim grupama).

Ordinacija

Kursulina 39/1,
32300 Gornji Milanovac, Srbija
E-mail: info@drtanja.rs; doktorka.tanja.gm@gmail.com
(+381) 065 848 0759; 032 710 510

Ponedeljak - Petak 10:00-16:00
Van radnog vremena i praznikom po pozivu