Cenovnik

Kompletan cenovnik u PDF formatu možete pogledati ovde.

RB

Pregledi

Cena

1

Pedijatrijski pregled - prvi

1500,00 din.

2

Pedijatrijski pregled - prvi, van radnog vremena

2000,00 din.

3

Pedijatrijski pregled - prvi, praznik

2500,00 din.

4

Porodični pedijatrijski pregled - prvi (zajednički dolazak dvoje ili više dece, po detetu)

1200,00 din.

5

Porodični pedijatrijski pregled - prvi (zajednički dolazak dvoje ili više dece po pozivu - van radnog vremena, praznik,po detetu)

1700,00 din.

6

Pedijatrijski pregled novorođenčeta

2000,00 din.

7

Pedijatrijski pregled novorođenčeta (van radnog vremena, praznik)

2500,00 din.

8

Kontrolni pedijatrijski pregled - do 21 dana* (*treći kontrolni pregled u radno vreme se ne naplaćuje)

1000,00 din.

9

Kontrolni pedijatrijski pregled - do 21 dana* (van radnog vremena, praznik)

1500,00 din.

10

Kontrolni porodični pedijatrijski pregled (po detetu)

800,00 din.

11

Kontrolni porodični pedijatrijski pregled (van radnog vremena, po detetu)

1300,00 din.

12

Kontrolni pedijatrijski pregled novorođenčeta* (*za kontrole pupka naplaćuje se samo obrada pupka, *merenje telesne mase bez pregleda se ne naplaćuje)

1500,00 din.

13

Pregled konsultanta - subspecijaliste, magistra ili doktora nauka

6000,00 din.

14

Duže savetovanje* (analiza toka bolesti sa pregledom ili bez njega) *kraće savetovanje, konsultacija, razgovor (do 10 min.) su besplatni

2000,00 din.

15

Obrada pupčane rane novorođenčeta

700,00 din.

16

Obrada kožnih promena novorođenčeta

700,00 din.

17

Inhalacija Pulmikortom

300,00 din.

18

Inhalacija Berodualom ili Spalmotilom

200,00 din.

19

Opservacija u ordinaciji duža od 1 sata

2000,00 din.

20

Potvrda za vrtić, rekreativnu nastavu, ekskurziju sa pregledom

500,00 din.

21

Zdravstveno - vaspitni rad u malim grupama - radionice (po osobi)

500,00 din.

22

Sistematski pregledi u 1. godini života (antropometrijska merenja, procena psihomotornog razvoja, otoskopski pregled)

2000,00 din.

23

Sistematski pregledi u 2. godini života (antropometrijska merenja, otoskopski pregled, psihosocijalna evaluacija, testiranje govorno - jezičkih sposobnosti)

2500,00 din.

24

Sistematski pregled u 4. godini života (antropometrijska merenja, psihosocijalna evaluacija, testiranje govorno - jezičkih sposobnosti, merenje krvnog pritiska)

2500,00 din.

25

Sistematski pregled u 6.-7. godini života (antropometrijska merenja, psihosocijalna evaluacija, testiranje govorno - jezičkih sposobnosti, merenje krvnog pritiska)

2500,00 din.

26

Sistematski pregledi 7-18 godina (antropometrijska merenja, psihosocijalna evaluacija, merenje krvnog pritiska, skrining na gojaznost)

2500,00 din.