Uspešno učešće na seminaru “Adolescentna medicina” u Salcburgu od 7.-13.aprila 2019.

Američko-austrijska fondacija (AAF) je na konkursu izabrala 29 lekara iz 19 zemalja (dva iz Srbije) da učestvuju na OMI (Open Medical Institute) seminaru  “Adolescentna medicina” od 7.-13. aprila 2019. godine u Salcburgu, u Austriji.

 

OMI seminari predstavljaju postdiplomski edukativni program iz medicine, za visoko kvalifikovane lekare koji govore engleski jezik, iz Centralne i Istočne Evrope, Rusije, zemalja Centralne Azije i drugih zemalja koje se nalaze u procesu tranzicije. Ove jednonedeljne kurseve organizuju fondacija iz Salcburga, koja je deo Američko-austrijske fondacije (AAF), i Ministarstvo nauke, istraživanja i ekonomije Republike Austrije (BMWFW) i u celini pokrivaju troškove svih učesnika, uključujući i profesore koji ne uzimaju honorar.

Predavači su bili iz:

  • Dečje bolnice u Filadelfiji (CHOP): Carol A.Ford, MD (direktor seminara), Jennifer Louis-Jacques, MD, MPH, Kenisha Campbell, MD, MPH, Zachary B.R. McClain, MD
  • Sa Univerziteta u Beču: Werner Schlegel, MD, PhD, MSc
  • Iz Odeljenja za zdravlje majke, novorođenčeta, dece i adolescenata Svetske zdravstvene organizacije (WHO): Valentina Baltag, MD, MSc, PhD.

Da bi seminar bio interesantniji i podstakao razmenu iskustava između predavača i učesnika, svaki učesnik je prezentovao slučaj nekog od svojih pacijenata.

 

Najbolji prikazi su nagrađeni, kao i učesnici koji su na završnom testu imali maksimum tačnih odgovora.

Cilj edukacije je bio da učesnici mogu bolje da:

  1. Diskutuju o normalnom rastu i razvoju adolescenata, uključujući pubertet, psihološki i  seksualni razvoj, kao i razvoj polnog identiteta;
  2. Diskutuju o zdravstvenim potrebama i problemima adolescenata, uključujući abnormalni pubertetski razvoj, problemima vezanim za menstruaciju, depresiju, nezadovoljstvo polom, zloupotrebu droge, o bolestima koje se prenose polnim putem, HIV-u, rizicima za neželjenu trudnoću  i poremećajima ishrane;
  3. Opišu i diskutuju mesto i ulogu lekara primarne zdravstvne zaštite kao nekog ko treba da prepozna zdravstvene potrebe adolescenata i usvoji veštine da vodi razgovor sa adolescentima, savetuje ih i polemiše o raznim temama;
  4. Usvoje i razviju strategije koje će poboljšati zdravlje adolescenata u kontekstu globalne, regionalne i lokalne zajednice.

 

Razmena iskustava sa kolegama i profesorima sa raznih meridijana je neprocenjiva. Čast je biti učesnik na ovakvom seminaru, predstaviti svoju zemlju u najboljem svetlu i pokazati da smo deo sveta.

Kategorije

Zakažite pregled

Popunite formular za zakazivanje ili nas kontaktirajte putem telefona

Radionice

Ishrana u prvoj godini

Nega i ishrana novorođenčeta

Rani razvoj deteta (u pripremi)

Poslednji tekstovi

Specijalistička pedijatrijska ordinacija „Doktorka Tanja“

U specijalističkoj pedijatrijskoj ordinaciji „Doktorka Tanja“ moguće je dobiti dijagnozu i adekvatno lečenje bolesne dece i adolescenata, obaviti sistematske preglede, kao i preglede kod naših kolsultanata-subspecijalista sa Instituta za majku i dete „Dr Vukan Čupić“.
Posebno smo ponosni na naše Radionice (zdravstveno-vaspitni rad u malim grupama).

Ordinacija

Kursulina 39/1,
32300 Gornji Milanovac, Srbija
E-mail: info@drtanja.rs; doktorka.tanja.gm@gmail.com
(+381) 065 848 0759; 032 710 510

Ponedeljak - Petak 10:00-16:00
Van radnog vremena i praznikom po pozivu