NASLOVNASaveti pedijatraGodišnji odmor sa decom – Zdravstveno osiguranje

Godišnji odmor sa decom

 

Zdravstveno osiguranje

 

Obavezno ponesite kartice zdravstvenog osiguranja za sve članove porodice.

Ako se odlučite za odmor u inostranstvu, pored putnih isprava, treba da mislite i o zdravstvenom osiguranju. Ako imate zdravstveno osiguranje, na sajtu RFZO ćete proveriti da li država u koju idete ima sporazum o zdravstvenom osiguranju  sa Srbijom (http://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/zz-u-ino/ino-ugovori), potom ćete skinuti obrazac Potvrde o zdravstvenom stanju (http://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/zz-u-ino/hitna-pomoc-ino) koju ćete za svakog člana porodice pojedinačno popuniti i overiti kod izabranog lekara, potom u  najbližoj Filijali republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (RFZO) popunjene obrasce (uz karticu zdravstvenog osiguranja) overiti, čime će biti pokriveni svi troškovi hitnih lekarskih pregleda i intervencija. Proverite da li sporazum podrazumeva bolničko lečenje i sanitetski prevoz.

Ako Fond nema ugovor, onda u nekoj od osiguravajućih kuća možete uplatiti putno osiguranje, ali se dobro raspitajte šta osiguranje pokriva i koje troškove bi morali da platite na licu mesta u slučaju potrebe.

 

Specijalistička pedijatrijska ordinacija „Doktorka Tanja“

(+381) 65 848 07 59; 32 710 510

info@drtanja.rs; doktorka.tanja.gm@gmail.com

Kursulina 39/1, 32300 Gornji Milanovac, Srbija

Close Menu