Godišnji odmor sa decom – Zdravstveno osiguranje

Obavezno ponesite kartice zdravstvenog osiguranja za sve članove porodice.

Ako se odlučite za odmor u inostranstvu, pored putnih isprava, treba da mislite i o zdravstvenom osiguranju. Ako imate zdravstveno osiguranje, na sajtu RFZO ćete proveriti da li država u koju idete ima sporazum o zdravstvenom osiguranju  sa Srbijom, potom ćete skinuti obrazac Potvrde o zdravstvenom stanju koju ćete za svakog člana porodice pojedinačno popuniti i overiti kod izabranog lekara, potom u  najbližoj Filijali republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (RFZO) popunjene obrasce (uz karticu zdravstvenog osiguranja) overiti, čime će biti pokriveni svi troškovi hitnih lekarskih pregleda i intervencija. Proverite da li sporazum podrazumeva bolničko lečenje i sanitetski prevoz.

Ako Fond nema ugovor, onda u nekoj od osiguravajućih kuća možete uplatiti putno osiguranje, ali se dobro raspitajte šta osiguranje pokriva i koje troškove bi morali da platite na licu mesta u slučaju potrebe.

Specijalistička pedijatrijska ordinacija „Doktorka Tanja“

U specijalističkoj pedijatrijskoj ordinaciji „Doktorka Tanja“ moguće je dobiti dijagnozu i adekvatno lečenje bolesne dece i adolescenata, obaviti sistematske preglede, kao i preglede kod naših kolsultanata-subspecijalista sa Instituta za majku i dete „Dr Vukan Čupić“.
Posebno smo ponosni na naše Radionice (zdravstveno-vaspitni rad u malim grupama).

Ordinacija

Kursulina 39/1,
32300 Gornji Milanovac, Srbija
E-mail: info@drtanja.rs; doktorka.tanja.gm@gmail.com
(+381) 065 848 0759; 032 710 510

Ponedeljak - Četvrtak 10:00-18:00
Petak 10:00-16:00
Subota 10:00-12:00
Van radnog vremena i praznikom po pozivu