Godišnji odmor sa decom – Zdravstveno osiguranje

Obavezno ponesite kartice zdravstvenog osiguranja za sve članove porodice.

Ako se odlučite za odmor u inostranstvu, pored putnih isprava, treba da mislite i o zdravstvenom osiguranju. Ako imate zdravstveno osiguranje, na sajtu RFZO ćete proveriti da li država u koju idete ima sporazum o zdravstvenom osiguranju  sa Srbijom, potom ćete skinuti obrazac Potvrde o zdravstvenom stanju koju ćete za svakog člana porodice pojedinačno popuniti i overiti kod izabranog lekara, potom u  najbližoj Filijali republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (RFZO) popunjene obrasce (uz karticu zdravstvenog osiguranja) overiti, čime će biti pokriveni svi troškovi hitnih lekarskih pregleda i intervencija. Proverite da li sporazum podrazumeva bolničko lečenje i sanitetski prevoz.

Ako Fond nema ugovor, onda u nekoj od osiguravajućih kuća možete uplatiti putno osiguranje, ali se dobro raspitajte šta osiguranje pokriva i koje troškove bi morali da platite na licu mesta u slučaju potrebe.

Kategorije

Zakažite pregled

Popunite formular za zakazivanje ili nas kontaktirajte putem telefona

Radionice

Ishrana u prvoj godini

Nega i ishrana novorođenčeta

Rani razvoj deteta (u pripremi)

Poslednji tekstovi