Deca i zagađenje vazduha

Prema podacima SZO iz 2016.godine, više od 4 miliona ljudi u svetu je umrlo pre vremena zbog zagađenja vazduha, od toga je oko 300.000 dece mlađe od 5 godina. Deca se suočavaju sa posebnim rizicima od zagađenja vazduha zato što su im pluća u procesu razvoja, vrlo su aktivni i udišu dosta vazduha.

Primarni zagađivači vazduha se emituju direktno iz izvora zagađenja u atmosferu, npr. iz dimnjaka ili auspuha (primarne i sekundarne suspendovane čestice –PM, sumpor dioksid-SO2, azotni oksidi-NOx, amonijak-NH3, metan-CH4, ozon-O3, lako isparljiva organska jedinjenja-VOC) ili se sekundarni zagađivači vazduha formiraju u atmosferi kroz reakcije primarnih zagađivača.

Zagađenje vazduha utiče na decu još pre njihovog rođenja, što je pokazalo više studija. Trudnice izložene zagađenju primarnim suspendovanim česticama su u povećanom riziku za prevremeni porođaj, naročito u periodima velikog povećanja koncentracije čestica u vazduhu. Postoji povezanost sa većim rizikom za pojavu gojaznosti i insulinske rezistencije kod dece, kao i kardiovaskularnih oboljenja. Izloženost zagađenju, i prenatalno i postnatalno, takođe, može negativno da utiče na rani neuromišićni i mentalni razvoj dece, a dovodi i do veće učestalosti poremećaja iz spektra autizma i poremećaja pažnje (ADHD).

Pluća najviše rastu u prvim godinama posle rođenja, kada se razvija 80% plućnih alveola. Tu se odvija razmena kiseonka koja je od vitalnog značaja za održanje života. Pluća i alveole nisu u potpunosti razvijeni do odraslog doba. Odbrambeni mehanizmi koji funkcionišu kod odraslih i omogućavaju im da se izbore sa infekcijama, još uvek su u fazi razvoja kod dece i mladih. Deca imaju daleko veći broj infekcija organa za disanje, što povećava njihovu osetljivost na zagađenje vazduha. Šta više, deca se ponašaju drugačije od odraslih, a to ponašanje utiče na njihovu osetljivost na zagađenje vazduha: provode više vremena napolju i aktivniji su dok su napolju, što dovodi do toga da udahnu više zagađenog vazduha nego što čine odrasli.

Zagađenje vazduha ima dugoročno dejstvo na rast pluća kod dece i mladih tako da nikada ne dostignu adekvatnu veličinu u odraslom dobu, kao i na plućne funkcije, koje ostaju snižene tokom celog života. Deca izložena zagađenju vazduha tokom odrastanja, imaju veću učestalost astme i češće epizode kašlja, bronhitisa, prehlada i konjuktivitisa. Zagađenje od strane motornih vozila je u direktnoj vezi sa češćom pojavom dečje leukemije.

Više dugoročnih, višegodišnjih studija sprovedenih u SAD i Švajcarskoj su pokazale da, ukoliko se smanji zagađenje i poboljša kvalitet vazduha, dolazi do ukupnog poboljšanja zdravlja dece i smanjenog broja epizoda infekcija disajnih organa. Zato je neophodno donošenje strategije na nacionalnom nivou o poboljšanju kvaliteta vazduha i smanjenju zagađenja, kao i prepoznavanje svih mogućih zagađivača u lokalnim sredinama i donošenje održivih mera. Nema zdrave nacije bez zdravog vazduha, zemlje i vode.

 

Izvor:

  1. https://www.lung.org/clean-air/outdoors/who-is-at-risk/children-and-air-pollution
  2. https://balkangreenenergynews.com/rs/cist-vazduh-za-sve-lekcija-o-glavnim-zagadivacima-vazduha/
  3. Johnson, N.M., Hoffmann, A.R., Behlen, J.C. et al.Air pollution and children’s health—a review of adverse effects associated with prenatal exposure from fine to ultrafine particulate matter. Environ Health Prev Med 26, 72 (2021).
  4. Air pollution and child health-Prescribing clean air, Summary, WHO, 2018.

Kategorije

Zakažite pregled

Popunite formular za zakazivanje ili nas kontaktirajte putem telefona

Radionice

Ishrana u prvoj godini

Nega i ishrana novorođenčeta

Rani razvoj deteta (u pripremi)

Poslednji tekstovi

Specijalistička pedijatrijska ordinacija „Doktorka Tanja“

U specijalističkoj pedijatrijskoj ordinaciji „Doktorka Tanja“ moguće je dobiti dijagnozu i adekvatno lečenje bolesne dece i adolescenata, obaviti sistematske preglede, kao i preglede kod naših kolsultanata-subspecijalista sa Instituta za majku i dete „Dr Vukan Čupić“.
Posebno smo ponosni na naše Radionice (zdravstveno-vaspitni rad u malim grupama).

Ordinacija

Kursulina 39/1,
32300 Gornji Milanovac, Srbija
E-mail: info@drtanja.rs; doktorka.tanja.gm@gmail.com
(+381) 065 848 0759; 032 710 510

Ponedeljak - Petak 10:00-16:00
Van radnog vremena i praznikom po pozivu